Hlavní článek MKS

Městské kulturní středisko Javorník vás vítá

Městské kulturní středisko Javorník zajišťuje provoz kulturního domu, Městského informačního centra, Městské knihovny Rudolfa Zubera a Městského kina Olympia. Je kompaktní organizací v oblasti kultury, která zajišťuje kulturní rozvoj dětí a mládeže i široké občanské veřejnosti. Pořádá divadelní a filmová představení, dětská divadelní a filmová představení v rámci cyklu kultura školám, koncerty, výstavy hudební a taneční vystoupení a zajišťuje další kulturně osvětové aktivity. Den dětí, Dětský maškarní karneval, Mikulášská nadílka.

Kulturni dum 003Kulturni dum 004Kulturni dum 005Kulturni dum 006Kulturni dum 007